chat
سوال ها
 سربازی

گروه سربازی

هر سوالی در مورد سربازی داری اینجا از سرباز های قدیمی بپرس انتقالی ، کسری ، مامور ، کفالت ، خرید ، نهست ، فرار ، حقوق سربازی خاطرات سربازی سربازی
موضوع گروه
همه سوال ها
رده
آخرین سوال ها در گروه سربازی

شرایط انتقالی سربازی

سلام دوستان پسرم سرباز هستش افتاده 03 عجب شیر میخواستم بدونم چطوری میتونه انتقالی بگیره شهر خودمون...


تست هوش