chat
سوال ها
 موتور و ماشین

گروه خدمات موتور و ماشین

سوالت در مورد کارشناسی خودرو ️، بررسی رنگ، بدنه و فنی خودرو ، تشخیص تعویض قطعات بدنه خودرو ، تشخیص رنگ شدگی بدنه رو اینجا بپرس به جواب میرسی
گروه های پیشنهادی