chat
نظرات
  فرش

نظرات و تجربیات درباره فرش

اگه در زمینه فرش اطلاعات داری تجربه شما در مورد موارد زیر میتواند برای دیگران نیز ارزشمند واقع شود اینکه در گذشته از محصولات چه برندهایی استفاده نموده اید و نظرتان در مورد آنها چیست؟ اینکه به نظر شما در مورد خرید فرش باید به چه نکاتی توجه داشت؟ اینکه در شهر محل سکونت خودتان به چه مکانهایی برای خرید فرش مراجعه کردید؟ و هر نکته دیگری درباره فرش که فکر میکنید میتواند برای دیگران مفید واقع شود
از نظرات مطلع شوید