chat
سوال ها
  فرش

گروه سوال های درباره فرش

هر سوالی درباره خرید فرش ، شستشو فرش ، بافت فرش ، آموزش بافت فرش و ... داری اینجا بپرس تا دوستانی که اطلاع دارن کمکت کنن. اگه در زمینه فرش تخصص داری به اینجا به دوستات کمک کن و تخصص خودتو به نمایش بذار.
گروه های پیشنهادی