chat
بحث گروه

سخت بیرون آمدن دنده های ۱ و۲ آنهم نه همیشه و گاهی


با سلام. تیبا ۹۸ دارم. از سال دوم گاهی بیرون آمدن از دنده ۱ و نیز از دو سخت هست. دقت کنید جا رفتن دنده ۲ و ۳ مشکلی ندارد. پیش آمدن این حالت قاعده مشخصی ندارد. گاهی هست و گاهی همه چیز عادیه. از لحاظ قدرت و شتاب در حال حرکت مشکلی نیست. مسافت طی شده تا حالا ۲۵ هزار کیلومتر هست. لرزشی هم که در حالت شروع حرکت و نیم کلاچ در دنده یک و عقب قبلا در سامانه به آن اشاره کرده اید نیز وجود داره که آنهم گاهی هست و گاهی نیست. نمی دونم این لرزش و سخت بیرون آمدن از دنده های یک و دو که به آن اشاره شد و گفته شد که اتفاقی هستند، با هم در ارتباطند یا نه. از متخصص محترم ممنون میشم اگه توضیح دهند. سپاس